Pelaajatieto-
lomake

Olen yllä mainitun lapsen huoltaja tai muu vanhempainvastuunkantaja. Suostun hänen jäsenyyden johdosta kerättävien henkilötietojen käsittelemisen.